В сучасному світі інтелектуальна власність є одним з найбільш цінних активів, і тому, як і будь-яка інша власність потребує кваліфікованого правового захисту.

Інтелектуальна власність – ідеї і духовні цінності, належність яких авторові закріплена у правовому порядку. Інтелектуальна власність – у широкому розумінні означає закріплені законом права на результат інтелектуальної діяльності в промисловій, науковій, художній, виробничій та інших галузях. Законодавство, що визначає права на інтелектуальну власність, встановлює монополію авторів на певні форми використання результатів своєї інтелектуальної, творчої діяльності, які, таким чином, можуть використовуватися іншими особами лише з дозволу останніх.

Об'єкти права інтелектуальної власності, які підлягають захисту, прийнято поділяти на три основні групи: 1. об'єкти авторського права і суміжних прав; 2. об'єкти права промислової власності; 3. засоби індивідуалізації. До першої групи відносяться літературні і художні твори, комп'ютерні програми, компіляції даних (бази даних), фонограми, відеограми, передачі організацій мовлення. Другу групу складають винаходи, корисні моделі, промислові зразки, компонування (топографії) інтегральних мікросхем, раціоналізаторські пропозиції; також до об'єктів промислової власності прирівняні сорти рослин і породи тварин. До третьої групи входять комерційні (фірмові) найменування, торговельні марки, географічні зазначення.

Практика захисту інтелектуальної власності є однією з ведучих практик Адвокатської компанії LEX FACTOR.

Захист інтелектуальної власності – це комплексний юридичний захист об’єктів інтелектуальної власності і прав правоволодільця.

Адвокатська компанія LEX FACTOR  в сфері правового захисту інтелектуальної власності здійснює діяльність за наступними напрямками:

  • консультування в сфері інтелектуальної власності, визначення необхідного обсягу та форм захисту прав володільців об’єктів інтелектуальної власності;
  • отримання охоронних документів на об’єкти інтелектуальної власності;
  • правовий супровід передачі прав на об’єкти інтелектуальної власності, підготовка і супровід авторських, ліцензійних договорів, договорів про передачу патентів, товарних знаків;
  • оформлення відносин з творчими співробітниками з метою придбання прав на об’єкти авторського права, що створюються, і організації виплати авторської винагороди;
  • оформлення відносин з підрядними організаціями і співвиконавцями в сфері створення інтелектуального продукту;
  • проведення правової експертизи документів, що підтверджують права на інтелектуальну власність;
  • здійснення заходів направлених на відшкодування збитків у зв’язку з порушенням прав на інтелектуальну власність та притягнення до відповідальності порушників прав інтелектуальної власності, в тому числі представництво інтересів в судах та правоохоронних органах;
  • юридичні послуги в сфері охорони конфіденційної інформації та комерційної таємниці.
Отримайте консультацію