Традиційно вважається, що для вирішення конфліктних ситуацій і спорів необхідно звернутися до суду. Однак, як показує практика, вирішення спорів в суді не завжди є ефективним та дієвим механізмом захисту своїх інтересів. В сучасному світі все більше набирають популярності процедури дружнього (альтернативного) врегулювання спорів. Адвокатська компанія «LEX FACTOR» вважає, що практично будь-яка конфліктна ситуація може бути вирішена без звернення до суду, шляхом знаходження компромісного рішення, яке б задовольняло інтереси конфліктуючих сторін. Найбільш поширеними процедурами дружнього врегулювання спорів є переговори та медіація.

Переговори є альтернативним способом вирішення конфліктної ситуації, під час якого сторони врегульовують розбіжності та суперечки, що виникли між ними, самостійно або з допомогою своїх професійних консультантів, але без участі третьої сторони – незалежного посередника (медіатора). Метою переговорів є знаходження оптимального рішення, яке задовольнить всі сторони конфлікту, шляхом конструктивного обговорення предмету спору.

Медіація за своєю природою є процедурою, яка представляє собою спосіб врегулювання конфлікту, в якому беруть участь рівноправні суб’єкти спору на основі добровільної згоди і співробітництва, а також - незалежний, нейтральний, не зацікавлений посередник (медіатор), який сприяє сторонам у врегулюванні конфлікту і досягненню ними взаємовигідної угоди.Переговори та медіація можливі на будь-якій стадії конфлікту. Процедури дружнього врегулювання спорів можна застосовувати, навіть якщо справа вже знаходиться в суді. Адже діюче законодавство передбачає, що сторони мають право на будь-якій стадії судового процесу або під час виконавчого провадження укласти мирову угоду. Участь адвокатів Адвокатської компанії «LEX FACTOR» у врегулюванні конфлікту допоможе прискорити перехід конфлікту до конструктивного русла і значно скоротить витрати на судову тяганину.Адвокатська компанія «LEX FACTOR» рекомендує застосовувати процедури дружнього (альтернативного) врегулювання спорів (переговори або медіацію) в наступних випадках:

 • для сторін дуже важлива конфіденційність і вони не зацікавлені в публічному розгляді;
 • сторони мають тісні ділові стосунки і хотіли б їх зберегти;
 • спір дуже складний у фактичному і юридичному плані;
 • судовий розгляд даної справи для обох сторін не перспективний (строки розгляду дуже великі, фінансові затрати на розгляд справи високі і можуть нівелювати перемогу в процесі);
 • дуже важко спрогнозувати результати процесу;
 • судове рішення по справі, найвірогідніше, буде оспорено.

Адвокатська компанія «LEX FACTOR» в сфері дружнього врегулювання спорів здійснює діяльність за наступними напрямками:

 • корпоративні конфлікти (спори власників бізнесу між собою та спори власників бізнесу з посадовими особами підприємств);
 • трудові спори (оплата праці, умови праці, виплати і компенсації, звільнення);
 • сімейні спори (розлучення, поділ майна, питання виховання дітей, спадкування);
 • спори, що пов’язані з авторськими правами та інтелектуальною власністю;
 • вирішення конфліктів за участю великої кількості учасників для врегулювання конфліктних питань між групами бізнесів;
 • врегулювання спорів в сфері захисту прав споживачів;
 • господарські та економічні спори тощо.

Велика кількість судових справ, які вела Адвокатська компанія «LEX FACTOR», закінчувались укладанням мирової угоди. Також, в результаті успішно проведених переговорів на досудовій стадії вирішення конфлікту багато справ навіть не розпочинались.

Отримайте консультацію