Значний обсяг правового регулювання визначає потреби бізнесу в юридичному супроводі поточної господарської діяльності компаній та підприємців. Підсилення механізмів нагляду та контролю за суб'єктами господарювання з боку держави вимагає від бізнесу чіткого дотримання правил його ведення, відповідність яким може забезпечити лише професійна юридична допомога.

Наша професійна команда адвокатів володіє великим досвідом консультування в сфері юридичного супроводу поточної господарської діяльності і тому має можливості кваліфіковано допомогти у вирішенні будь-яких правових питань щодо забезпечення поточної господарської діяльності бізнесу.  Серед послуг, які надає Адвокатська компанія "LEX FACTOR", найпоширенішими є наступні:

 • усні та письмові консультації з питань захисту інтересів суб'єктів господарювання;
 • підготовка експертних висновків з правових питань, пов'язаних з діяльністю підприємств і організацій;
 • розробка проектів договорів, правова оцінка та аудит правових документів;
 • правовий супровід угод;
 • участь у переговорах при укладанні договорів і складання попередніх договорів;
 • розробка та юридична експертиза внутрішніх нормативних актів суб'єктів господарювання (статутів , положень , трудових договорів, угод, наказів тощо);
 • правовий супровід реорганізації (злиття, поділу, виділу) та ліквідації компаній;
 • надання комплексу юридичних послуг для отримання ліцензій, дозволів з метою здійснення господарської діяльності;
 • представництво інтересів клієнта у відносинах з державними органами влади, відомствами і організаціями, посадовими особами, юридичними та фізичними особами, в тому числі, при проведенні переговорів;
 • надання юридичних консультацій з питань, що виникають в процесі трудових відносин, з моменту працевлаштування персоналу і до моменту його звільнення;
 • розробка внутрішніх документів компаній з питань праці, в тому числі, трудових договорів (контрактів), правил внутрішнього трудового розпорядку, положень, колективних договорів, посадових інструкцій тощо;
 • супровід та організація на підприємстві системи збереження персональних даних, комерційної таємниці;
 • інформаційне забезпечення діяльності клієнта (нормативні матеріали , довідкова інформація);
 • юридична підтримка зовнішньоекономічної діяльності;
 • представництво інтересів в судах;
 • інші адвокатські та юридичні послуги, необхідні для здійснення підприємницької діяльності клієнта.

Адвокатська компанія “LEX FACTOR” має можливість надавати будь-які із вказаних послуг як разово, так і на умовах комплексного юридичного супроводу діяльності в рамках юридичного абонентського обслуговування.

Отримайте консультацію