Виконання судових рішень є завершальною стадією судового процесу, на якій мають бути відновлені порушені права особи або сплачена визначена рішенням матеріальна компенсація. Без реалізації чіткого алгоритму дій щодо виконання рішення суду, воно може залишитись лише моральним задоволенням від процесу. При цьому причиною невиконання рішення, як правило, є не відсутність можливості його реального виконання, а порушення сторонами виконавчого провадження вимог для примусового виконання рішення суду, визначеного Законом України “Про виконавче провадження”.

Наша професійна команда адвокатів має успішний досвід виконання судових рішень, і в цій сфері взаємодіє як з  органами державної виконавчої служби, так і  з приватними виконавцями.

Ми допоможемо своєчасно та якісно захистити Ваші права та інтереси в процесі виконання судового рішення. Для цього Адвокатською компанією «LEX FACTOR» надаються наступні юридичні послуги:

 • надання консультацій з питань виконання судових рішень, розробка тактики та стратегії належного виконання;
 • отримання, перевірка та при необхідності - дооформлення та виправлення судових рішень під час набуття ними законної сили;
 • забезпечення отримання виконавчих документів;
 • проведення переговорів щодо добровільного виконання судових рішень;
 • підготовка та подання документів в підрозділи виконавчої служби та приватним виконавцям;
 • поновлення пропущених строків для пред'явлення виконавчих документів до виконання;
 • супроводження та контроль за своєчасністю та повнотою виконавчих дій з боку стягувача або боржника (перевірка дотримання строків відкриття виконавчого провадження та його здійснення, законності прийняття виконавцем вимог та постанов, оцінка ефективності повноти та своєчасності вжитих виконавцем дій та заходів тощо);
 • забезпечення звернення стягнення на майно боржника, арешту майна боржника, оцінки майна боржника, звільнення майна з-під арешту, підготовка і проведення торгів з реалізації майна, звернення стягнення на грошові кошти та на заробітну плату тощо;
 • ознайомлення із матеріалами виконавчого провадження, подання додаткових матеріалів, заяв та клопотань;
 • участь у проведенні виконавчих дій;
 • подання усних та письмових доводів та пояснень з будь-яких питань, що виникають у процесі виконавчого провадження;
 • відстрочення, розстрочка або зміна способу й порядку виконання рішення, роз'яснення рішення суду;
 • відвід виконавцю, експерту, фахівцю або перекладачеві, залученому в процесі здійснення виконавчих дій;
 • зняття арешту з майна, накладеного під час виконавчого провадження;
 • оскарження дій (процесуальних рішень тощо) та бездіяльності виконавця.

Адвокати нашого об'єднання можуть бути залучені як для виконання окремих доручень, так і для супроводження всього процесу виконавчого провадження.

Отримайте консультацію