Бурхливе становлення та розвиток ринку землі та земельного законодавства в Україні вимагає особливої пильності та уваги до процесів оформлення та захисту прав на землю. Через поширення випадків земельного рейдерства, неврегульованість питань правозастосування та землевпорядкування потреба у допомозі кваліфікованих адвокатів з земельного права дуже висока.

Наша професійна команда адвокатів має успішний досвід у сфері земельних відносин, зокрема судового захисту прав на землю та вирішення земельних спорів. Наша допомога може бути корисна в наступних питаннях земельного права:

 • надання консультацій у сфері земельного права;
 • здійснення правового аудиту щодо земельних ділянок, зокрема: перевірка дотримання порядку формування земельної ділянки; аналіз дотримання порядку відведення земельної ділянки у власність чи користування; аналіз набуття прав на земельну ділянку та оформлення правовстановлюючих документів на неї; перевірка наявності/відсутності заборон чи арештів на земельну ділянку тощо;
 • правове супроводження державної реєстрації прав на земельну ділянку;
 • повне правове супроводження будь-яких правочинів щодо земельних ділянок (придбання, набуття/відчуження, оренда, емфітевзис, суперфіцій, придбання земельних ділянок на земельних аукціонах, викуп земельних ділянок з комунальної чи державної власності);
 • підготовка та погодження будь-яких документів щодо земельних питань, в тому числі будь-яких договорів, заяв, проектів із землеустрою та проектів відведення земельної ділянки;
 • оформлення прав на земельну ділянку з отриманням відповідних правовстановлюючих документів та їх державна реєстрація;
 • правове забезпечення встановлення та державної реєстрації земельних сервітутів;
 • правова допомога при оформленні переходу права на земельну ділянку у разі переходу права на житловий будинок, будівлю або споруду, що розміщені на земельній ділянці;
 • супроводження процесу зміни цільового чи функціонального призначення земельної ділянки, в тому числі: надання консультацій щодо вибору та застосування механізму зміни цільового чи функціонального призначення земельної ділянки; забезпечення дотримання порядку зміни цільового призначення земельної ділянки та її державної реєстрації;
 • супроводження процесу поділу та об'єднання земельних ділянок;
 • визначення порядку користування земельною ділянкою;
 • оскарження рішень державних органів щодо земельних питань;
 • судовий захист прав на землю.
Отримайте консультацію