Дью ділідженс (англ: - Due Diligence - «забезпечення належної сумлінності») — процедура детальної, неупередженої та незалежної перевірки об'єкту інвестування, що проводиться в інтересах інвестора для виявлення максимально повної інформації про такий об‘єкт, а також з‘ясування усіх потенційних і реальних ризиків, які можуть виникнути в процесі такої діяльності. Дана процедура, як правило, застосовується превентивно перед купівлею бізнесу, злиттям або поглинанням компаній, підписанням окремих видів контрактів чи організацією співробітництва різними бізнес-структурами.

Юридичний Due Diligence передбачає правову експертизу всіх правовстановлюючих документів по кожному активу, встановлюються можливі ризики їх вибуття, а також формуються рекомендації щодо захисту активів. Високопрофесійні фахівці адвокатського об‘єднання «LEX FACTOR» перевіряють договори з контрагентами, кредитні договори, об'єкти нерухомого майна на наявність обтяжень, правовстановлюючі документи на нерухоме майно та документи на товарний знак. Також оцінюються ризики притягнення до відповідальності з боку державних органів і контрагентів. В рамках даного аналізу проводиться всебічна перевірка по всіх доступних базах відповідних державних органів.

У процесі тривалої практики фахівцями нашої компанії розроблена авторська методика проведення юридичного Due Diligence, яка із майже 100% гарантією дозволяє убезпечити себе від реальних та потенційних ризиків, які виникають у процесі інвестування в різні об‘єкти.

Проведення юридичного Due Diligence адвокатським об‘єднанням «LEX FACTOR» включає в себе як мінімум аналіз наступних об’єктів дослідження:

 1. Корпоративні документи:
 • Статутні документи компанії;
 • Дозвільна документація;
 • Посадові обов‘язки топ-менеджменту компанії та документи на підставі яких вони діють;
 • Протоколи Загальних зборів.
 1. Поточні зобов‘язання компанії:
 • Контракти з основними контрагентами;
 • Кредитні зобов‘язання;
 • Інші договори.
 1. Активи компанії:
 • Права на об‘єкти нерухомого майна;
 • Акції та інші цінні папери;
 • Інші матеріальні та нематеріальні активи.
 1. Персонал:
 • Посадові інструкції;
 • Колективний договір;
 • Оформлення працівників;
 • Договори про матеріальну відповідальність.
 1. Юридична відповідальність:
 • Судові позови до компанії (основні випадки);
 • Судові позови та претензії ініційовані компанією;
 • Стан податкового боргу;
 • Взаємовідносини із контролюючими органами.
Отримайте консультацію