Наша команда включає фахівців із багаторічним досвідом у сфері корпоративного законодавства, які супроводжують як окремі угоди і транзакції, так і цілісні багаторівневі проекти та міжнародні корпоративні угоди.

Серед наших послуг:

  • консультації щодо обрання корпоративної структури (з урахуванням оподаткування та планованого руху фінансів)
  • створення юридичних осіб, включаючи товариства чи інші господарюючі суб’єкти (за участю українського і/або з іноземного капіталу та іноземні представництва, SPV в інших юрисдикціях), а також інші установи і організації (благодійні фонди, громадські організації, інвестиційні фонди та фінансові компанії тощо)
  • поточна діяльність: корпоративне управління та відповідальність менеджменту, підготовка та проведення загальних зборів акціонерів/учасників, розробка статутів, корпоративних договорів, положень та інших локальних нормативних актів
  • послуги корпоративного секретаря
  • юридичний аудит корпоративних суб’єктів, угод та проектів, у яких вони використовуються
  • корпоративна реструктуризація (злиття/приєднання, поділ/виділ, реорганізація)
  • консультування щодо придбання підприємств (корпоративних прав) та іншого входження до складу учасників
  • отримання дозволів Антимонопольного комітету України на економічну концентрацію, дотримання інших корпоративних і регуляторних вимог
  • Корпоративні спори та представництво учасника/акціонера чи юридичної особи у судах
Отримайте консультацію