Банкрутство та реструктуризація заборгованості є ефективними інструментами вирішення питань проблемних боргових зобов'язань, коли обставини не дозволяють розв'язати їх більш простими способом. Ефективність даних інструментів для боржника або кредитора залежить від того, хто з них першим ними скористається.

Стратегічно спланована і грамотно проведена в ході процедури банкрутства реструктуризація дозволить домогтися вигідних умов погашення заборгованості, а індивідуально розроблена схема реструктуризації з урахуванням наявних ризиків і особливостей боржника і кредитора допомагають домогтися оптимального результату для наших клієнтів.

Наша професійна команда адвокатів має багаторічний досвід в даній сфері консультування і тому у нас є можливість надати професійну юридичну допомогу з широкого спектру питань реструктуризації проблемної заборгованості та банкрутства, серед яких найбільш часто затребуваними є наступні напрямки юридичної допомоги:

 • юридичний супровід переговорів про реструктуризацію заборгованості;
 • порушення процедури банкрутства за заявою боржника або кредитора;
 • розробка та правовий супровід плану заходів для допомоги власникам неплатоспроможних компаній;
 • розробка і реалізація стратегії повернення заборгованості неплатоспроможного боржника;
 • включення до реєстру вимог кредиторів;
 • подача заперечень проти необгрунтованих вимог кредиторів про включення до реєстру вимог кредиторів боржника;
 • оскарження дій арбітражного керуючого;
 • представлення інтересів боржника або кредитора у справах з питань проблемної заборгованості або банкрутства як на досудовій стадії, так і на етапі судового розгляду;
 • супровід процесу придбання або поступки проблемної заборгованості або активів;
 • захист прав заставодержателів і осіб, що утримують майно неспроможних боржників;
 • звернення стягнення на майно боржника, незаконно отримане третіми особами, на користь кредиторів, вимоги яких не були задоволені у ході конкурсного виробництва;
 • оспорювання угод, укладених боржником;
 • супровід угод по поступку прав вимог до боржника.

Крім того, Адвокатська компанія "LEX FACTOR" надає послуги по ліквідації і реорганізації юридичних осіб.

Отримайте консультацію