Вступаючи в сімейні відносини, кожний вирішує для себе яким чином забезпечити захист прав та інтересів в такому союзі. В деяких випадках, альтернативою офіційній реєстрації таких відносин державою, їх учасники вважають за достатнє проживання однією сім'єю в  “цивільному” шлюбі без його офіційної реєстрації. Однак законодавство по різному захищає сімейні та шлюбні відносини.

Смерть людини припиняє її правоздатність і відкриває спадщину для її спадкоємців. Людина перестає існувати фізично, але значна кількість цивільних відносин, у яких вона була носієм прав та обов’язків, переходять до інших осіб - спадкоємців.

Нова редакція Господарського процесуального кодексу України в поєднанні з практикою  Верховного суду спрямували спори членів кооперативів по оскарженню рішень керівних органів цих організацій до сфери корпоративних та їх врегулювання в порядку господарського судочинства.

17 червня 2018 року набрав чинності Закон України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» від 6 лютого 2018 року № 2275-VIII (надалі – Закон № 2275-VIII).