Найбільш масовими спорами є спори, що виникають між державними органами та фізичними і юридичними особами. Юридична наука та практика визначають такі спори як публічно-правові. Під публічно-правовим спором законодавство визначає спір, у якому:

 • хоча б одна сторона здійснює публічно-владні управлінські функції;
 • хоча б одна сторона надає адміністративні послуги на підставі законодавства, яке уповноважує або зобов’язує надавати такі послуги;
 • хоча б одна сторона є суб’єктом виборчого процесу або процесу референдуму і спір виник у зв’язку із порушенням її прав у такому процесі.

Найбільша кількість спорів з державою виникаю при здійснення оподаткування та митної діяльності.

Як правило держава виступає відповідачем у таких спорах. Однак, є випадки коли держава може бути позивачем, зокрема це спори:

 • про тимчасову заборону (зупинення) окремих видів або всієї діяльності громадського об’єднання;
 • про примусовий розпуск (ліквідацію) громадського об’єднання;
 • про затримання іноземця або особи без громадянства чи примусове видворення за межі території України;
 • про встановлення обмежень щодо реалізації права на свободу мирних зібрань (збори, мітинги, походи, демонстрації тощо);
 • в інших випадках, коли право звернення до суду надано суб’єкту владних повноважень законом.

Також є значна група спорів де держава виступає відповідачем, зокрема це спори передані на розгляд до Європейського Суду з Прав Людини та спори на підставі договорів про взаємний захист інвестицій місцем розгляду яких, як правило, є Арбітражний інститут при Торговій палаті Стокгольму.

Фахівці Адвокатського об‘єднання «LEX FACTOR» надають високопрофесійні послуги у всіх видах спорів з державою на всіх стадіях судового процесу, зокрема, але не виключно:

 • Розробка та узгодження правової стратегії захисту прав та інтересів клієнта до початку судового розгляду;
 • Складання процесуальних документів (позову, відзиву, відповіді на відзив, заперечень, пояснень, клопотань, заяв, апеляційної та касаційної скарг тощо);
 • Представництво інтересів клієнта під час судових засідань;
 • Юридичне забезпечення оскарження судових рішень у спорах з державою;
 • Підготовка конституційної скарги у випадку необхідності звернення до Конституційного Суду України;
 • Підготовка звернення до ЄСПЛ.

В ході оскарження протиправних рішень, дій або бездіяльності державних органів високопрофесійні фахівці Адвокатського об’єднання «LEX FACTOR» допоможуть Вам вирішити проблемну ситуацію, розроблять максимально стійку правову позицію, складуть всі необхідні заяви, скарги, письмові пояснення та підготують за потреби інші необхідні документи і докази з метою ефективного захисту ваших прав.

Отримайте консультацію