Діяльність Адвокатської компанії LEX FACTOR у сфері трудового права направлена на встановлення таких трудових відносин, які б чітко узгоджували інтереси роботодавців та працівників, виключали можливість виникнення трудових спорів,  зменшували ризик притягнення до відповідальності за порушення законодавства про працю, сприяли зростанню продуктивності праці та зміцненню трудової дисципліни. З цією метою нами надаються юридичні послуги з різних питань трудових відносин, зокрема:

 • консультації з питань трудового права;
 • правова експертиза та розробка внутрішніх документів підприємства (наказів, посадових інструкцій, штатних розкладів тощо);
 • розробка проектів документів з охорони праці;
 • надання правової допомоги з підготовки підприємств до перевірок Державної служби України з питань праці (Держпраці);
 • надання правової допомоги під час здійснення державного контролю у сферах промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці, поводження з вибуховими матеріалами, здійснення державного гірничого нагляду, а також з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, зайнятість населення, загальнообов’язкове державне соціальне страхування (участь у планових та позапланових перевірках, інспекціях);
 • підготовка відповідей на запити контролюючих органів з питань праці;
 • підготовка проектів колективних договорів та супроводження процесу їх укладання;
 • розробка положень про комерційну таємницю;
 • організація, аудит та відновлення кадрового діловодства;
 • представництво під час вирішення трудових спорів;
 • здійснення юридичного супроводу звільнень співробітників у зв'язку з реорганізацією підприємств, у тому числі в зв'язку зі скороченням штату чи чисельності працівників;
 • консультування з питань правового регулювання звільнення працівника;
 • стягнення невиплаченої заробітної плати, представництво у справах про поновлення на роботі, здійснення захисту інших законних прав працівника.
Отримайте консультацію