06 грудня 2019 року Верховна Рада України  прийняла Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» № 361-IX (надалі – Закон № 361-IX). Зазначений закон набирає чинності 28 квітня 2020 року.

Законом № 361-IX значно посилюється відповідальність за порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та вносяться зміни до ряду законодавчих актів України. Зокрема, Законом № 361-IX вносяться зміни до порядку державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, а саме: змінюється перелік документів, що подаються державному реєстратору для вчинення реєстраційних дій; встановлюється обов’язок щорічно підтверджувати відомості про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи; посилюється контроль до змісту документів, які подаються державному реєстратору; розширюється перелік підстав для відмови у державній реєстрації; збільшується у декілька разів розмір штрафу за неподання державному реєстратору інформації про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи. Впевнений, що, окрім явних загроз, Закон № 361-IX принесе і багато прихованих незручностей та неприємних сюрпризів у відносинах з суб’єктами первинного фінансового моніторингу, у тому числі з банками.

Розглянемо більш детально чого треба очікувати та до чого готуватися бізнесу в сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб з 28 квітня 2020 року.

 1. Розширюється перелік документів, що подаються заявником державному реєстратору для: державної реєстрації створення юридичної особи; реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі; державної реєстрації змін до відомостей про розмір статутного капіталу, розміри часток у статутному капіталі чи склад учасників товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю; державної реєстрації переходу юридичної особи приватного права на діяльність на підставі модельного статуту; державної реєстрації переходу юридичної особи з модельного статуту на діяльність на підставі власного установчого документа; державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її реорганізації; державної реєстрації створення відокремленого підрозділу юридичної особи, внесення змін до відомостей про відокремлений підрозділ, припинення відокремленого підрозділу. До звичного переліку документів, що подається державному реєстратору при вчиненні перелічених вище реєстраційних дій, додаються наступні документи:
 • структура власності за формою та змістом, визначеними відповідно до законодавства;
 • витяг, виписка чи інший документ з торговельного, банківського, судового реєстру тощо, що підтверджує реєстрацію юридичної особи - нерезидента в країні її місцезнаходження, - у разі, якщо засновником юридичної особи є юридична особа – нерезидент;
 • нотаріально засвідчена копія документа, що посвідчує особу, яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи, - для фізичної особи - нерезидента та, якщо такий документ оформлений без застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру, - для фізичної особи – резидента.
 1. Запроваджується обов’язок щорічно підтверджувати відомості про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи. Для підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника щорічно, починаючи з наступного року з дати державної реєстрації юридичної особи, протягом 14 календарних днів державному реєстратору подаються такі документи:
 • заява про підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника;
 • структура власності за формою та змістом, визначеними відповідно до законодавства;
 • витяг, виписка чи інший документ з торговельного, банківського, судового реєстру тощо, що підтверджує реєстрацію юридичної особи - нерезидента в країні її місцезнаходження - у разі, якщо засновником юридичної особи є юридична особа - нерезидент;
 • нотаріально засвідчена копія документа, що посвідчує особу, яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи, - для фізичної особи - нерезидента та, якщо такий документ оформлений без застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру, - для фізичної особи - резидента.
 1. Під час проведення реєстраційних дій державний реєстратор обов'язково повинен здійснювати перевірку (верифікацію) відомостей, зазначених стосовно цієї особи, використовуючи відомості з державних реєстрів.

Державний реєстратор під час проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця у зв'язку з її смертю або оголошенням її померлою, а також під час державної реєстрації змін, пов'язаних із зміною складу засновників (учасників) юридичної особи у зв'язку із смертю або оголошенням померлим відповідного засновника (учасника), обов'язково використовує відомості Державного реєстру актів цивільного стану громадян шляхом безпосереднього доступу до нього.

Державний реєстратор під час проведення реєстраційних дій щодо юридичної особи (крім державної реєстрації припинення) та у разі подання такою юридичною особою відомостей про особу, що є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи, обов'язково здійснює перевірку (верифікацію) відомостей, зазначених стосовно цієї особи, використовуючи відомості Державного реєстру актів цивільного стану громадян, Єдиного державного демографічного реєстру, Державного реєстру фізичних осіб - платників податків, Єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ України щодо розшуку осіб, зниклих безвісти, та викрадених (втрачених) документів за зверненнями громадян.

З метою перевірки документів, що посвідчують особу, державним реєстратором обов'язково перевіряються такі документи за допомогою Єдиного державного демографічного реєстру.

 1. Додатковими підставами для відмови у державній реєстрації стали:
 • невідповідність відомостей, зазначених у заяві про державну реєстрацію, відомостям, зазначеним у документах, поданих для державної реєстрації, або відомостям, що містяться в Єдиному державному реєстрі чи інших інформаційних системах, використання яких передбачено цим Законом;
 • невідповідність відомостей, зазначених у документах, поданих для державної реєстрації, відомостям, що містяться в Єдиному державному реєстрі чи інших інформаційних системах, використання яких передбачено цим Законом.
 1. Збільшується розмір штрафу за неподання державному реєстратору інформації про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи. Так, неподання або несвоєчасне подання державному реєстратору передбаченої Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" інформації про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи або про його відсутність, або документів для підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи - тягнуть за собою накладення штрафу на керівника юридичної особи або особу, уповноважену діяти від імені юридичної особи (виконавчого органу), від однієї тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 17000 грн. до 51000 грн.).
 1. Встановлюється чіткий обов’язок юридичним особам мати інформацію про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності. Юридичні особи зобов'язані підтримувати інформацію про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності в актуальному стані, оновлювати її та повідомляти державного реєстратора про зміни протягом 30 робочих днів з дня їх виникнення, та подавати державному реєстратору документи, що підтверджують ці зміни. Якщо зміни у структурі власності та інформації про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи відсутні, юридичні особи зобов'язані повідомляти державного реєстратора про відсутність таких змін при проведенні державної реєстрації будь-яких змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі.
 1. Юридичні особи, зареєстровані до набрання чинності Законом № 361-IX, зобов’язані подати державному реєстратору інформацію про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності протягом трьох місяців з дня набрання чинності нормативно-правовим актом, яким буде затверджена форма та зміст структури власності.

 

Визначення понять «кінцевий бенефіціарний власник» та «структура власності» наведене в Законі № 361-IX.

 

Кінцевий бенефіціарний власник - будь-яка фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив (контроль) на діяльність клієнта та/або фізичну особу, від імені якої проводиться фінансова операція.

Кінцевим бенефіціарним власником є для юридичних осіб - будь-яка фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив на діяльність юридичної особи (в тому числі через ланцюг контролю/володіння).

Ознакою здійснення прямого вирішального впливу на діяльність є безпосереднє володіння фізичною особою часткою у розмірі не менше 25 відсотків статутного (складеного) капіталу або прав голосу юридичної особи.

Ознаками здійснення непрямого вирішального впливу на діяльність є принаймні володіння фізичною особою часткою у розмірі не менше 25 відсотків статутного (складеного) капіталу або прав голосу юридичної особи через пов'язаних фізичних чи юридичних осіб, трасти або інші подібні правові утворення, чи здійснення вирішального впливу шляхом реалізації права контролю, володіння, користування або розпорядження всіма активами чи їх часткою, права отримання доходів від діяльності юридичної особи, трасту або іншого подібного правового утворення, права вирішального впливу на формування складу, результати голосування органів управління, а також вчинення правочинів, які дають можливість визначати основні умови господарської діяльності юридичної особи, або діяльності трасту або іншого подібного правового утворення, приймати обов'язкові до виконання рішення, що мають вирішальний вплив на діяльність юридичної особи, трасту або іншого подібного правового утворення, незалежно від формального володіння.

При цьому кінцевим бенефіціарним власником не може бути особа, яка має формальне право на 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі, але є комерційним агентом, номінальним власником або номінальним утримувачем, або лише посередником щодо такого права

Структура власності - документально підтверджена система взаємовідносин фізичних та юридичних осіб, трастів, інших подібних правових утворень, що дає змогу встановити всіх кінцевих бенефіціарних власників, у тому числі відносини контролю між ними, або відсутність кінцевих бенефіціарних власників.

У зв’язку з ризиками накладання великого штрафу за неподання державному реєстратору інформації про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи, блокування рахунків в обслуговуючих банках, можливою відмовою у проведенні державної реєстрації, АДВОКАТСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ «ФАКТОР ПРАВА» рекомендує:

 • вже сьогодні пройти аудит корпоративної структури Вашого бізнесу;
 • провести аналіз інформації про власників бізнесу, що міститься у відповідних державних реєстрах;
 • замовити, у разі потреби, витяг, виписка чи інший документ з торговельного, банківського, судового реєстру тощо, що підтверджує реєстрацію юридичної особи - нерезидента в країні її місцезнаходження, провести його відповідну легалізацію та зробити переклад на українську мову;
 • зробити нотаріальні копії документів, що посвідчують осіб, які є кінцевими бенефіціарними власниками юридичної особи.

Автор: Адвокат АО «ФАКТОР ПРАВА» Пшенько Сергій