Переважна більшість компаній в структурі своїх активів має дебіторську заборгованість, розмір якої дуже часто великий. Бажання збільшити обсяг збуту та кількість потенційних покупців стимулює підприємства продавати свій товар з відстрочкою платежу (надавати комерційний) кредит.

Дебіторська заборгованість сама по собі не є злом для компанії, проте потрібно точно знати, які розмір, якість та період заборгованості є прийнятними для підприємства.

Для компанії  надання товарного кредита покупцям виправдано тільки тоді, коли вигода від продаж з відстрочкою платежу буде не менше за вартість коштів для самого підприємства.

До негативних факторів простроченої дебіторської заборгованості можна віднести наступне:

  • кошти, які утворюють дебіторську заборгованість, відволікаються з господарського обороту компанії;
  • несвоєчасне повернення, або неповернення дебіторської заборгованості тягнуть за собою зниження ліквідності підприємства, його кредитоспроможності;
  • постійне зростання дебіторської заборгованості може призвести до фінансового краху підприємства.

Останнім часом українські підприємства все частіше стикаються з неплатежами контрагентів і змушені стягувати дебіторську заборгованість у судовому порядку. Дуже важливо для будь-якої компанії домогтися від боржника оплати за поставлений товар, виконану роботу або надану послугу протягом перших 30 днів з моменту виникнення боргу. Якщо борг не буде погашений в цей термін, то шанси, що боржник погасить заборгованість в повному обсязі, різко знижуються. Згідно дослідження Адвокатської компанії «Lex Factor» ймовірність стягнути заборгованість в першій місяць її прострочення становить більше 90 %, а далі розклад наступний:

Screenshot 1

Тому так важливо вже в момент виникнення прострочення боргу швидко і з мінімальними часовими витратами зрозуміти поточний стан боржника і прийняти рішення: чи можемо ми дозволити собі ще чекати чи треба починати активні дії з повернення боргу вже зараз? Зволікання може зробити стягнення боргу неможливим, адже проблемам не властиво вирішуватися самостійно.

Детальніше про повернення боргів читайте тут.